Varför fiber?

Fiber är här för att stanna. Att ringa, använda internet och titta på TV via en fiberanslutning är ett driftsäkert sätt att kommunicera med omvärlden. Genom en fiberanslutning gör du en smart investering för framtiden. En fiberanslutning innebär inte bara att du får tillgång till en rad snabba och moderna tjänster, din fastighet blir dessutom mer attraktiv och får ett högre marknadsvärde. Här är tio anledningar till varför du ska välja fiber idag.

1. Fiber i jämförelse med koppar

Dagens kopparnät för telefoni och internet är sårbart, långsamt och omodernt. Hastigheten har nått sitt maximum och avtar märkbart med ökat avstånd från telestationen. Det moderna fibernätet är snabbare, inte lika sårbart och ger oberoende avstånd från teknikboden samma hastighet och likvärdiga tjänster. Kopparnäten håller på att monteras ned och den som bor i ett område där det byggs fibernät men som inte ansluter sig, får troligtvis räkna med att klara sig utan fast telefoni och internet på sikt. 

2. Fiber jämfört med mobilt

Den som bor nära en mobilmast kan tycka att ett mobilt bredband är det optimala. Överföringshastigheten avtar dock ju större avståndet från masten blir. Idag är det hållbart att ordna sin internetanslutning på det viset, dock inte TV-anslutningen. 

3. Ljus istället för elektricitet

Den tidigare tekniken att skapa signaler i ett kopparnät görs genom elektriska impulser. Systemet har begränsningar i överföringshastighet och är känsligt för t ex åsknedslag. Kapaciteten för enskilda användare beror på hur många som är inkopplade samtidigt. I ett fibernät skickas signalerna som ljus i olika frekvenser. Ljuset kan med dagens tekniska utrustning överföra hastigheter upp till 1 000 miljoner bit på varje sekund.

Det är upp till Zitius att besluta om fiberkabeln på din tomt bäst dras via befintlig kanalisation (dvs via nedgrävda eller luftburna ledningar som redan finns) eller genom att gräva nya schakt i marken.

4. Lång livslängd – ökat värde

Ett fibernät är en långsiktig investering som går att jämföra med telenätens livslängd. Fibernätet kommer att fungera i flera generationer framöver. Om du ansluter dig till fibernätet ökar du värdet på din fastighet samtidigt som den blir mer attraktiv och lättare att sälja. 

5. Landsbygdsutveckling

Fibernäten främjar utvecklingen av Sveriges landsbygd. Genom fibern kan människor bo kvar, fler kan flytta ut, företag kan etableras och vidareutvecklas, mjölkbönder kan säkra driften via mjölkningsrobotar, distansarbete kan öka och resorna minska. Därmed är fibernätet en investering i både förbättrad miljö och en levande landsbygd. 

6. Lägre kostnad med bredbandsstöd

För de som bor på landsbygden finns möjlighet att erhålla bredbandsstöd på mellan 30-50 % av totalkostnaden (beroende på vilket län du bor i). Det gör att din investeringskostnad blir lägre. 

7. Spara pengar på abonnemangen

En fiberansluten fastighet har tillgång till ett så kallat ”öppet nät”. Det innebär att det råder full konkurrens om dig bland tjänsteleverantörerna vilket gör att priserna pressas. Många kan sänka sina kostnader för telefoni, TV och bredband - avsevärt. 

8. En snabbare framtid

Fibern klarar av högre hastigheter än de som finns på marknaden idag. Därmed är fibern redo att hantera framtidens tjänster när de är här. 

9. Bättre upplevelse

En fiberansluten TV får bättre bild och högre upplösning än via marknätet. Fibernätet kommer att klara av framtidens TV-apparater som redan nu säljs i handeln. Våra vanor förändras hela tiden, vi vänjer oss alltmer vid att se på olika playtjänster, video on demand och att streama både musik och film. 

10. Fler intressanta tjänster i framtiden

Idag använder vi fibernät främst till telefoni, internet och TV. En del ansluter även sina inbrottslarm, övervakningskameror och värmepumpar och styr dessa från sina smarta telefoner. Framöver kommer ännu fler tjänster att erbjudas via fibernäten, t ex trygghetslarm och övervakning/rapportering av hälsa.

Varför fiber