EU-finansierade projekt

Tillgång till bredband är en förutsättning för att kunna ta del av grundläggande samhällsservice och vara fullt delaktig i samhället. Vår regering och riksdag har beslutat om bredbandsmål som innebär att 95% av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbits/s redan år 2020. Till år 2025 är målet

  • 98% bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s,
  • 1,9% bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s
  • 0,1% bör ha tillgång till 30 Mbit/s

För att kunna bygga snabbt bredband på landsbygden har regeringen satsat 4.25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket tillsammans med Länsstyrelserna administrerar hanteringen av detta stöd. Läs mer här

Zitius och Skanova är med och digitaliserar Sverige och bygger snabbt bredband på landsbygden, ofta tillsammans med fiberföreningar.

Nedan listas de projekt som byggs med stöd från Jordbruksverket.

Blekinge län

Inget EU-finansierat projekt.

Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarna har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Gagnef – Björbo Dala-Floda journalnummer 2016-6600, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 5 114 099 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Dalarna har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Säter - Ulvsjöarna med omnejd, journalnummer 2016-1139, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 9 824 138 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.Gotlands län

Inget EU-finansierat projekt.

Gävleborgs län

Länsstyrelsen i Gävleborg har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Nordanstig – Gnarp landsbygd, journalnummer 2016-6655, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 20 009 867 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Gävleborg har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Nordanstig – Harmånger, journalnummer 2016-6371, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 10 500 716 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.Hallands län

Länsstyrelsen i Halland har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Kungsbacka - Sundstorp, journalnummer 2016-7873, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 6 285 755 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

Jämtlands län

Inget EU-finansierat projekt.

Jönköpings län


Inget EU-finansierat projekt.

Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad till Vimmerby – Anen Yxern, journalnummer 2017-905, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 13 613 378 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Kalmar har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Kalmar – Förlösa Årtebäck, journalnummer 2016-6970, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 7 367 999 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronoberg har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Markaryd – Väst, journalnummer 2016-6029, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 14 368 477 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Kronoberg har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Markaryd – Öst, journalnummer 2016-6031, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 14 572 265 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd

Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbotten har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Boden - Degerbäcken, journalnummer 2017-1048, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 70 % eller högst 3 765 196 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Norrbotten har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Arjeplog - Landsbygd, journalnummer 2015-5944, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 70 % eller högst 20 370 000 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

Skåne län

Länsstyrelsen i Skåne har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Hässleholm - Farstorp, journalnummer 2016-7863, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 12 600 000 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Skåne har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Hässleholm - Matteröd, journalnummer 2016-6455, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 7 972 470 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Skåne har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad till Svedala - Nordväst, journalnummer 2016-8024 (2018-2926), inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 8 717 919 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

Stockholms län


Inget EU-finansierat projekt.

Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanland har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Strängnäs - Fogdö, journalnummer 2017-2247, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 40 % eller högst 14 993 829 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Södermanland har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Gnesta - Kattnäs, journalnummer 2016-5022, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 6 980 230 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Södermanland har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Eskilstuna - Näshulta, journalnummer 2015-1239, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 13 614 336 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Södermanland har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Strängnäs - Selaön, journalnummer 2016-7914, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 10 377 051 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

Uppsala län

Inget EU-finansierat projekt.

Värmlands län

Länsstyrelsen i Värmland har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad till Eda – Eda Fjäll, Hälgeboda, Ämterud, journalnummer 2020-129, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 75 % eller högst 3 000 000 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Värmland har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad till Eda – Eda landsbygd (utlysningsområde), journalnummer 2019-85, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 75 % eller högst 15 000 000 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Värmland har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad till Hagfors – Hagfors landsbygd (utlysningsområde), journalnummer 2019-87, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 75 % eller högst 19 500 000 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Värmland har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad till Hagfors– Hölje, Lakene, Lakheden, journalnummer 2020-131, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 75 % eller högst 7 500 000 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Värmland har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Torsby – Likenäs Amnerud, journalnummer 2015-5339, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 50 % eller högst 4 522 917 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Värmland har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad till Torsby – Lämbacken, journalnummer 2020-130, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 75 % eller högst 3 000 000 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Värmland har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad till Torsby – Torsby landsbygd (utlysningsområde), journalnummer 2019-88, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 75 % eller högst 18 900 000 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.Västerbottens län

Inget EU-finansierat projekt.

Västernorrlands län

Länsstyrelsen i Västernorrland har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Timrå - Hässjö, journalnummer 2016-6198, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 9 918 739 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Västernorrland har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Timrå - Lögdö, journalnummer 2016-6197, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 11 453 258 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Västernorrland har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Timrå - Tynderö, journalnummer 2016-6196, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 10 819 767 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

Västmanlands län

Länsstyrelsen i Västmanland har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad till Sala - Salbohed, journalnummer 2017-1003-1, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17.Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 9 807 371 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad till Lilla Edet – Hjärtum landsbygd, journalnummer 2017-2521, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 40 % eller högst 9 595 904 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad till Bollebygd – Väst, journalnummer 2017-1830, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 40 % eller högst 3 847 014 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad till Ale – Starrkärr, journalnummer 2017-980, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 40 % eller högst 8 523 580 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.


Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad Påverås och Marka, journalnummer 2014-541, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 963 101 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad till Askersund – Askersund 1, journalnummer 2016-1142, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 50 % eller högst 9 000 000 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Örebro har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad till Örebro – Blackstahyttan, journalnummer 2016-2543, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 50 % eller högst 2 080 000 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Örebro har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad till Örebro – Ervalla, journalnummer 2016-1370, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 50 % eller högst 1 764 000 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Örebro har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad till Kumla/Hallsberg – Hardemo Viby, journalnummer 2018-1040, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 50 % eller högst 7 000 000 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Örebro har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad till Hällefors – Nora Hällefors, journalnummer 2016-2616, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 50 % eller högst 18 127 000 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Örebro har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad till Lekeberg – Lekeberg 1, journalnummer 2016-4683, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 50 % eller högst 9 750 000 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Örebro har beviljat Skanova projektstöd för fiberutbyggnad till Lindesberg – Lindesberg 1, journalnummer 2016-2641, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 50 % eller högst 39 000 000 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötland har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Valdemarsvik - Gryt, journalnummer 2016-7868, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 12 000 000 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Östergötland har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Valdemarsvik – Sydvästra Gusum, journalnummer 2016-7870, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 4 555 692 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Länsstyrelsen i Östergötland har beviljat Zitius projektstöd för fiberutbyggnad till Valdemarsvik – Västra Ringarum, journalnummer 2016-7872, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60 % eller högst 12 994 390 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.